By: Stectech Web Design

ประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

ITPC UPDATE

Written on 11 กรกฏาคม 2013, 08.59 by admin
itpc เนื่องด้วยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีกำหนดจัดอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวไอทีรุ่นใหม่  วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556  ณ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์...
Written on 02 กรกฏาคม 2013, 15.13 by admin
itpcบรรยากาศภายในงานเสวนา"พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน"
Written on 02 กรกฏาคม 2013, 10.22 by admin
itpc ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดงานเสวนา “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน?”  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อประเมินสภาพปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท...
Written on 25 มิถุนายน 2013, 09.42 by admin
itpc เนื่องด้วยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีกำหนดจัดงานเสวนา“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปรับร่างเพื่อประชาชน?” ในวัน ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 1...
Written on 11 มิถุนายน 2013, 06.51 by admin
itpc เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา จิบน้ำชา : “เปิดเรือน  1 เดือน  3G  2.1 GHz”  เพื่อติดตามความพร้อมของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับใบอนุญ...

ประกาศชมรมฯ

Written on 30 พฤศจิกายน 1999, 07.00 by admin
commitee     ประกาศ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 17/2556                  &n...
Written on 30 พฤศจิกายน 1999, 07.00 by admin
2012-02-29-13-24-04 ประกาศ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจกรรม คณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าว-นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการบริหารชมร...
Written on 30 พฤศจิกายน 1999, 07.00 by Taveeracht Tangchantrongkul
2012-02-23-16-12-37   เรียน สมาชิกชมรมนักข่าวสายไอทีทุกท่าน จากการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวสายไอที จะมีการให้ความช่วยเหลือนักข่าวที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้ โดยจะมีการพิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสม สำหรับพี่น้องนักข่าวท...
Written on 30 พฤศจิกายน 1999, 07.00 by admin
-9 ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบดิจิตอล” รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 2  –  4  กันยายน 2554 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประ...
ขับเคลื่อนโดย Information Technology Press Club.

banner-presscouncilbanner-presscouncil newban-isra or th

banner-thai-journalists1banner-thaibcUntitled-1

Joomla extensions by Siteground Hosting