นิภา กลิ่นโกสุม

นิภา  กลิ่นโกสุม
e-mail : editor@technologymedia.co.th

 

ELECTRICITY & INDUSTRY
471/4 อาคารพญาไท เพลส ถ.ศรีอยุธยา
ทุ่งพญาไท ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์  02-3545333   โทรสาร 02-6404260

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที