ลักขณา หมานละเด่น

ลักขณา   หมานละเด่น

e-mail : lanna_15@hotmail.com

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

1010 ถ.วิภาวดี-รังสิต  จตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์  02-7911000  โทรสาร 02-7911010

 

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที