ติดต่อเรา

สุชาดา แก้วเอี่ยม/ชุติมา กลั่นจันทร์
ผู้ประสานงาน ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2243-8988 โทรสาร : 0-2243-9108
โทรศัพท์มือถือ : 087-919-6663
e-mail: [email protected]
www.itpc.or.th