ชมรมนักข่าวสายไอที ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “ITPC Award 2020” วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 63

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญสื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษา สาขาสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ ร่วมส่งผลงานข่าว สารคดีเชิงข่าว และบล็อกเกอร์ (Blogger)-อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ส่งบทความหรือผลงานเขียน เพื่อชิงรางวัล “ITPC Award 2020” เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดีแก่สังคม ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดี รู้เท่าทันเทคโนโลยี นวัตกรรม การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวปลอม (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Bullying) การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ “โควิด-19” New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงาน อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยหัวข้อผลงาน อยู่ภายใต้การนำเสนอหรือประเด็นข่าว บทความ ดังนี้

1.Fake News การรู้เท่าทันข่าวลวง ข่าวปลอม บนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์

2.Bullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์

3.New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่

4.สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ “โควิด-19”

5.ข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความที่มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 มายัง ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียด ผ่านเว็บไซต์ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ www.itpc.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/itpc.page และชมรมฯ จะทำการประกาศผลการตัดสิน ผ่านเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ITPC Award  2020

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที