ITPC จับมือเอกชน ดึงเยาวชนจัดค่าย พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 17

ไอทีพีซี (ITPC) จับมือภาคีพันธมิตรภาคเอกชนชั้นนำ เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ พิราบดิจิทัล ” รุ่นที่ 17 ดึงเยาวชนเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านการรายงานข่าว เตรียมพร้อมก่อนจบออกสู่ตลาดแรงงาน มุ่งเป้าสร้างคนข่าวยุคใหม่รับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อการในยุคดิจิทัล 4.0

นายณัฐพล ศรีภิรมย์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ไอทีพีซี (ITPC) กล่าวว่า ปัจจุบันวงการ “สื่อสารมวลชน” จัดอยู่ในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption อย่างหนักหน่วง สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technology Change) ที่เกิด ส่งผลให้อุตสาหกรรมสื่อแบบเดิมในอดีตมีบทบาทลดลง เมื่อผู้คนหันไปเสพสื่อออนไลน์ (Online media) บน “ดิจิทัล แพลตฟอร์ม” (Digital platform) ต่าง ๆ อาทิ Line, Facebook, Instagram, YouTube มากขึ้น

และจากการที่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการโซเชียลได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทุกคนสามารถผลิตเนื้อหาตลอดข่าวสารได้อย่างสะดวก จนทำให้อุตสาหกรรมสื่อเกิดความสั่นคลอน หลายองค์กรต้องปิดตัวลง แม้ว่าสำนักข่าวต่าง ๆ ได้มีการจะพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชน ปรับเปลี่ยนมารายงานข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ร่วมไปถึงได้มีการพัฒนากระบวนการรูปแบบการรายงานข่าวให้ทันสมัย รวดเร็ว ฉับไว และทันเหตุการณ์
พิราบดิจิทัล

แต่ความรวดเร็วดังกล่าวกลับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรายงานข่าว และทำให้รูปแบบการรายงานข่าวเปลี่ยนแปลงไป ขาดความรอบด้านและถูกต้อง จนส่งผลให้เกิดคำถามถึงคุณค่า และความน่าเชื่อถือของข่าว รวมไปถึงจริยธรรมสื่อมวลชนตามมา

และแม้จะเป็นเช่นนั้น ปัจจุบัน “ผู้สื่อข่าว” กลับมีจำนวนลดลง ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หันไปให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อ และเสพสื่อที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด และผลิตอย่างถูกต้อง เหมาะสม จนทำให้เกิด ข่าวปลอม (Fake News) และการกลั่นแกล้งผ่านโลกโซเชียลมีเดีย (Cyber Bullying) ที่ขาดการไตร่ตรองในด้านสิทธิส่วนบุคคล

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ และเพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจการสร้างสรรค์ และสะท้อนมุมมองของตนเอง ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาสู่วงการสื่อสารมวลชนบนโลกยุคดิจิทัล ได้มีองค์ความรู้ ในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง และมีจริยธรรม

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ ไอทีพีซี (ITPC) จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั่งชมรมขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่สามารถรายงานข่าวในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง ผ่านการพัฒนาทักษะความรู้ ทั้งในด้านของการใช้เครื่องมือดิจิทัล การเรียนรู้แพลตฟอร์ม ตลอดจนการเรียนรู้แนวทางการรายงานข่าว เพื่อสอดรับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสม
พิราบดิจิทัล
ด้วยความเข้าในรูปแบบของ แพลตฟอร์ม ดิจิทัลก็มีความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการเสพสื่อของแต่ละแพลตฟอร์มก็แตกต่างกัน รวมไปถึงเข้าใจในเข้าใจเนื้อหาที่ตนเองผลิต รู้จักกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม โดยการจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 17 ซึ่งมีจะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เข้มข้น จากพาทเนอร์ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน

อาทิ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือ ดีแทค, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทรู, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด หรือ แคท, หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค

โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” ครั้งที่ 17 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะมี วิทยากร จากภาคเอกชน และผู้สื่อข่าวที่มีประสบการณ์ในสนามข่าวเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้จริงผ่านหลักสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเข้มข้นตลอดระยะ 3 วัน อีกด้วย

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที