ผลการตัดสินประกวดข่าว รางวัล ITPC AWARD ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าว (ITPC Award) เพื่อสร้างความตื่นตัวของผู้สื่อข่าวและองค์กรสื่อในการสร้างสรรค์และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology : ITPC)อันเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดีแก่สังคม โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัล ITPC Awardประจำปี 2558 ปรากฏผล ดังนี้

 

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลดีเด่น  1 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด  10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัล ข่าว หนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัย
 

ดีเด่น

 

“ไสยศาสตร์ออนไลน์” แฟชั่นสุดฮิตของวัย

ทีนดิจิทัล

 หอข่าว หอการค้าไทย
ชมเชย  

เตือนใช้เว็บสุ่มบัตร ปชช.ผิด กม.

 

หอข่าว หอการค้าไทย
ชมเชย “ธุรกิจขายวุฒิออนไลน์” โจ่งแจ้งท้าทายกฎหมาย นักเรียนแห่ซื้อความสำเร็จทำระบบการศึกษาไทยเสื่อม จันทรเกษมโพสต์ ราชภัฏจันทรเกษม

 

พิธีมอบรางวัลระดับอุดมศึกษา  จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 

ระดับวิชาชีพ

รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

รางวัล ข่าว สังกัด
 

ชมเชย

 

Single Gateway The Nation
 

ชมเชย

 

Digital Economy กับการพาประเทศไทยสู่ Digital Thailand ผู้จัดการรายวัน 360°

 

พิธีมอบรางวัลระดับวิชาชีพ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  ณ ห้องภานุรังษี บอลรูม ชั้น 1  โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที