กลุ่มบริษัทซีดีจี

202 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-6780200 โทรสาร 02-6780321
www.cdg.co.th
นาถ  ลิ่วเจริญ / พราว  พันธุมวนิช

Please follow and like us:

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที