บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

202 ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-6780200 โทรสาร 02-6780321
www.cdg.co.th
สุรินทร์ทิพย์  เดชประยูรทรัพย์ / พีรภัทร  พงษ์ประสพ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที