บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 สุคนธสวัสดิ์  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
โทรศัพท์ 02-5538888 โทรสาร 02-5788181
www.synnex.co.th
สุวรรณ ลี่ / สุมาณี  ลี่

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที