บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

1627 ม. 7 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-7152999 โทรสาร 02-7152222
www.seagate.com
ขวัญจิต  สุดสวัสดิ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที