บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้องเลขที่ 3803–4 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์.02-2663-6888 โทรสาร 02-663-6899

www.sas.com/thailand

ทวีศักดิ์ แสงทอง / วีรยุทธ จันทราภรณ์ศิลป์ / ภัทธีรา แดงเดช

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที