บริษัท เทรนด์ ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 ยูนิต 709

ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330
www.trendmicro.com

โทรศัพท์ 02-6461968 โทรสาร 02-6461970
รัฐสิริ  ไข่แก้ว / กาญจนหทัย  กิ่งหิรัญวัฒนา

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที