บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 21

555 ซอยพหลโยธิน 19  ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-6657730 โทรสาร 02-6657744
www.brother.co.th
มร.โทโมยูกิ (ทิม) ฟูจิโมโต /  ธีรวุธ    ศุภพันธุ์ภิญโญ  / นรีรัตน์ นวนพรัตน์สกุล

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที