บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

400  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.10250
โทรศัพท์  02-7274000 โทรสาร 02-7274224
www.metrosystems.co.th
สุภาพร  กิติภัทร์ถาวร / ยุพินพร โหมดทอง

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที