บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

87/2  ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ออลซีซั่นส์ เพลส  ชั้น 38 ยูนิต 1-7

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2574999 โทรสาร 02-2570099
www.microsoft.com
มร.ฮาเรซ  คูบจันดานิ / เพชราภรณ์  เจริญนิพนธ์วานิช

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที