ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

112  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-5646900 โทรสาร 02-5646901-2
www.nectec.or.th
ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ / โสภาวรรร   แสงไชย / อรรถกร ศิริสุวรรณ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที