บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

87 ชั้น 9  เอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-6486000 โทรสาร 02-6540666
www.intel.com
เอกรัศมิ์  อวยสินประเสริฐ / ดรรชนีพร  พฤกษ์วัฒนานนท์ / สายวรุณ  ถิรนันท์รุ่งเรือง

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที