บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้นไอที ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-2577236  โทรสาร 02-2571376
www.inet.co.th
ราชา  คุณสิวะ / นริสรา  วงษ์เพ็ชร / พิมพ์พิศา  จันทร์สิริสถาพร

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที