บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

191/62-63 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 16
รัชดาภิเษก คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์  02-6619700 โทรสาร 02-6619721
www.acer.co.th
อลัน  เจียง / นิธิพัทธ์  ประวีณวงศ์วุฒิ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที