บริษัท เอสเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 9
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์  02-631800 โทรสาร 02-6311818
www.sap.com
ภัทร ยงวาณิชย์ / นิตยา  สอนวงศ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที