บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

388 อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์  02-2730041  โทรสาร 02-2730189
www.ibm.com
พรรณสิรี   อมาตยกุล / ภาวศุทธิ  ศรีวิโรจน์ / อรวรรณ  ตันสถาวีรัฐ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที