บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด

ชั้น 23 อาคารเเอททินี ทาวเวอร์ เลขที่ 63 ถนนวิทยุ

เเขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-3431663  โทรสาร 02-3431664

www.hds.com

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที