บริษัท ฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 2-3 อาคารอื้อจือเหลียง 968  ถนนพระราม 4
สีลม บางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-3539500  โทรสาร 02-3539555
www.hp.com/th

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ / ปวิณ  วรพฤกษ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที