พิราบดิจิทัล
|

ขอเชิญอาจารย์สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่สนใจ ส่งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” รุ่น 16

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 16 ใน วันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (ลงทะเบียนที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนสร้างนักข่าวไอทีรุ่นใหม่ให้กับวงการข่าวไอทีที่มีความพร้อมทุก ๆ ด้าน (ความรู้ ความคิด บุคลิกภาพและประสบการณ์)

ในการนี้ชมรม ฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสถาบันของท่านส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรม สถาบันละ 1- 2 คน โดยเป็นนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ รวมทั้งสาขาอื่นที่สนใจ ชั้นปีที่ 3 – 4 ทั้งนี้นักศึกษาที่เป็นผู้แทนของสถาบันจะต้องส่งใบลงทะเบียนตอบรับพร้อมส่งผลงานบทความ ในประเด็น “Fake news & Bullying สารพัดพิษออนไลน์” ความยาว 1 หน้า ขนาดกระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 ส่งที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ชมรม ฯ พิจารณาคุณสมบัติในการเข้าร่วมอบรม

(**ขอความกรุณาอ่านเงื่อนไขกิจกรรมที่แนบมาพร้อมจดหมายนี้ และนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด**)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

1.จดหมายเชิญ-นักศึกษาพิราบดิจิทัล-16
2.โครงการพิราบดิจิทัล-16
3.agenda-พิราบดิจิตอล-16
4.เงื่อนไขพิราบดิจิทัล-16
5.ใบลงทะเบียนตอบรับพิราบดิจิทัล-16
6.-map-itpc

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *