บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด

1575/1 อาคารสงวนชัย ชั้น 4 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน

ราชเทวี  กทม.  10400

โทรศัพท์  02-6547551-2  โทรสาร  02-6547553

www.prfocus.co.th

ประภาส  จรสรัมย์ / บุญญฤทธิ์  แซ่ลี้ / วรเดช  รุ่งโรจน์บูลย์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที