บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ชั้น 3-4 เลขที่ 66/123-125 หมู่บ้านราชตฤณมัย ถ.พหลโยธิน
อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์  02-9713711  โทรสาร 02-5219030
www.pc-a.co.th
ปราณี  เฉลิมธนศักดิ์ / เมธาวี  เฉลิมธนศักดิ์/สุชาย  เฉลิมธนศักดิ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที