บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ชั้น 11 อาคาร วัน แปซิฟิค เพลส

140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์ 02-6532717-9 โทรสาร 02-6532720

www. Spark.co.th

ธัญญวรรณ  ศุระศรางค์ / สุฑาทิพย์ สระทอง / ณิชา  พิริยะหงส์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที