บริษัท เอพีพีอาร์ มีเดีย จำกัด

1054/8 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กทม.10400

โทรศัพท์ 02-6556633 โทรสาร 02-2547369

www.apprmedia.com

ทนุ  รักษาผล / พิไลพร  นาคเส็ง

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที