บริษัท คอมมิวนิเคชั่น อาร์ต จำกัด

55/31 หมู่ 2 ซอย 3 ถ.กำแพงเพชร 6  ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  02-1581030

www.commuarts.com

นฤอร   สังขจันทร์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที