บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์ 02-6992770-8  โทรสาร 02-6994909

www. www2.truecorp.co.th

นฤมล  แสงระ / ปาจารีย์  ปู่สวัสดิ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที