บริษัท มายด์ พีอาร์ จำกัด

43  อาคารไทยซีซี ห้อง 181 ถ.สาทร ยานนาวา  สาทร กทม. 10120

โทรศัพท์ 02-6273173  โทรสาร 02-6273173

ศรีสุพัฒ เสียงเย็น / อุษณีย์ เอื้ออริยะทรัพย์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที