แคสเปอร์สกี้ แลป

799/1 หมู่บ้านอยู่เจริญ 799  ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

โทรศัพท์ 02-6905681-4  โทรสาร 02-6905685

www.kaspersky.com

บูรณี  จันทรปรรณิก

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที