เมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ่านพ้นไป 1 ปี สำหรับการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอทีพีซี). ชุดที่ 18 ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านจากใจจริงที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆขึ้นมาให้กับสมาชิกชมรมฯ.  ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ที่ชรมรมฯจัดขึ้นจะไม่สัมฤิทธิ์ผล. หรือก่อให้เกิดประโยชน์. หากไม่ได้รับความสนใจ. และได้รับกานสนับสนุนจากสมาชิก  ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาชิกองค์กรและสมาชิกสามัญ ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชมรมฯได้จัดขึ้นในปี 2558 ที่ผ่าน.  หวังว่าในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ชมรมฯของเราก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 จะมีกิจกรรมดีๆออกมาให้กับสมาชิก. ขอฝากให้ช่วยติดตามต่อไป   และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเหมือนกับที่ผ่านมา

เมธา สกาวรัตน์

ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที