สมหมาย สาตะโยธิน รองประธานฝ่ายกิจกรรม

ก้าวสู่ปีที่ 20  ของไอทีพีซี การเติบโตของชมรมฯ ก้าวไปพร้อมกับครอบครัวไอทีพีซีที่ใหญ่ขึ้น สมาชิกชมรมฯ ส่วนใหญ่เริ่มมีครอบครัวและมีทายาทกันมากขึ้น ทุกครั้งที่มีกิจกรรมของชมรมฯ เราจะมีโอกาสได้ทักทาย และพบปะสังสรรค์กับเหล่าทายาทตัวน้อยของสมาชิก ทำให้บรรยากาศยิ่งอบอวนไปด้วยความอบอุ่น และชมรมก็มีความยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้พบปะกัน ซึ่งหวังว่าในปีต่อๆไป ครอบครัวของไอทีพีซีจะใหญ่ขึ้นๆ

 

สมหมาย   สาตะโยธิน

รองประธานฝ่ายกิจกรรม

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที