วีรพล ตั้งศิริพัฒนวงศ์ นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

1 ปีกับการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกถือเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี และสารสนเทศ หลังจากทำงานในวงการนี้มา 4 ปี ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่กระจายความหลากหลายของกิจกรรมได้ทั่วถึงทุกกลุ่มสมาชิก เพราะส่วนใหญ่การจัดกิจกรรมยังเน้นไปที่เตะฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับแหล่งข่าว ทำให้นักข่าว หรือสมาชิกสาวๆ ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมมากนัก แต่ในปี 2559 สัญญาว่าจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายกว่านี้ เพื่อตอบโจทย์สมาชิกได้ทุกกลุ่ม และขอขอบคุณที่ไว้วางในให้มารับงานนี้นะครับ

วีรพล ตั้งศิริพัฒนวงศ์

นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที