สกุลหยก จิตสมาน เลขานุการ

“การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือการเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ”

ผ่านครบ 1 ปีของการดำเนินงานของกรรมการชุดใหม่นี้ตลอดทั้งปีพวกเราตั้งใจในการสร้างสรรค์และจัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการจนถึงสันทนาการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกชมรม ทั้งจัดเสวนาวิชาการกิจกรรมเย็บปักถักร้อยในวันแม่ สปอร์ตเดย์และไซเบอร์ไนท์ตลอดจนการเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับแหล่งข่าวไอทีและโทรคมนาคมซึ่งทุกกิจกรรมสำเร็จไปด้วยดีทั้งนี้เพราะความรักและสามัคคีของสมาชิกชมรมที่ร่วมแรงร่วมใจนำพากิจกรรมทุกอย่างบรรลุไปถึงเป้าหมาย

ขึ้นปีที่ 2 ของการทำงานกรรมการชุดนี้ จะยังคงมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆนักข่าวต่อไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกรวมถึงการสานสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างชมรมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอีโคโนมี่และหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากสมาชิกชมรมเป็นอย่างดีเช่นเคย

สำหรับดิฉัน แม้ในปีที่สองจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการชมรมฯเนื่องจากหน้าที่การงานที่เปลี่ยนไปขอฝากเลขานุการคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนต่อจากนี้อีก 1 ปีถึงการทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนในทุกๆด้านแก่กรรมการและสมาชิกชมรมฯอย่างเต็มที่ และขอฝากเลขานุการคนใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนเชื่อว่าเลขานุการในฐานะแม่บ้านของชมรมฯยินดีให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกทุกท่านเสมอ.

สกุลหยก จิตสมาน
เลขานุการ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที