ภคินี เทียมคลี รองประธานฝ่ายวิชาการ

เป็นเวลาหนึ่งปีที่ได้รับหน้าที่ในฐานะกรรมการชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอทีพีซี ถือเป็นแห่งการเปลี่ยนผ่านหลายๆสิ่ง หลายๆอย่าง ของอุตสาหกรรมไอซีทีไทย มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชนไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz ที่ราคาพุ่งสูงถึง1.5 แสนล้านบาท สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการโทรคมนาคมที่จะก้าวเข้าสู่ยุค 4G อย่างแท้จริง แม้จะมีผู้ชนะ และผู้แพ้ในเกมนี้ แต่เชื่อว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันผลักดันให้ประเทศเจริญเติบโต สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศได้

กรรมการไอทีพีซีเองก็พยายามเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทุกภาคส่วน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมและนำข้อมูลเนื้อหามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชมรมฯให้มากที่สุด และในปี 2559 นี้ ทางชมรมฯกำลังก้าวขึ้นสู่ปีที่ 20 เติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งมากขึ้น ดังนั้นในปีนี้ทางชมรมฯ ขอเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมฉลอง 20th Anniversary กับไอทีพีซี ร่วมสร้างสังคมไอซีทีไทยให้เติบโตไปด้วยกัน

 

ภคินี   เทียมคลี

รองประธานฝ่ายวิชาการ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที