เกษฎา วีระตระกูล สาราณียกร

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆสมาชิกชมรมนักข่าว itpc ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในคณะกรรมการชุดใหม่นี้ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้งานต่างๆของชมรม ดีบ้างร้ายบ้างตามวาระและโอกาส  ทำให้รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ แต่ทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะมีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ ต้องขอขอบคุณท่านประธาน และพี่น้องกรรมการที่น่ารักทุกคน ในปีที่เหลือนี้จะพยายามทำงานให้เต็มที่สุดความสามารถ หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องสมาชิกชมรมฯทุกท่าน

ขอบคุณครับ

 

เกษฎา    วีระตระกูล

สาราณียกร

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที