เมธา สกาวรัตน์

เมธา  สกาวรัตน์
e-mail : [email protected]

 

ฐานเศรษฐกิจ
อาคารจุฑามาศ ชั้น 7 เลขที่ 89/169-170

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 02-9733888  โทรสาร 02-9735254

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที