ศริญญา หมานระเด็น

ศริญญา  หมานระเด็น

e-mail : [email protected]

 

CIO World & Business

1511/50 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-618-2606

 

 

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที