ภัทราพร ตั๊นงาม

ภัทราพร ตั๊นงาม

e-mail : [email protected]

 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

1010 ถ.วิภาวดี-รังสิต  จตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์  02-7911000  โทรสาร 02-7911010

 

 

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที