ถอดรหัสบทเรียนประมูล 4G The series

เรียนสื่อมวลชนและสมาชิกทุกท่าน

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    มีกำหนดจัดงานเสวนาจิบน้ำชาครั้งที่  1/2559   ในหัวข้อ  ถอดรหัสบทเรียนประมูล 4G The series”   ในวันอังคารที่  10  พฤษภาคม  2559  เวลา  13.00 น. 15.00 น.  ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้าม รพ.วชิระ)

 

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

จัดงานเสวนา จิบน้ำชา : “ถอดรหัสบทเรียนประมูล 4G The series” 

 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องอิศราอมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

13.00 – 13.30 น.         ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

13.30 – 13.35 น.         กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย   นายเมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.35 – 14.45 น.         เริ่มเสวนาจิบน้ำชา “ถอดรหัสบทเรียนประมูล 4G The series”

โดย    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายไผท ผดุงถิ่น  นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Thailand Tech Startup Association

 

ดำเนินรายการ

โดย นายภคพงศ์  อุดมกัลยารักษ์ ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการ วอยซ์ทีวี

 

14.45 – 15.00 น.         เปิดเวทีซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมอง

15.00 น.                   ปิดการเสวนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สุชาดา แก้วเอี่ยม/ชุติมา  กลั่นจันทร์

ผู้ประสานงาน ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0-2243-8988 โทรสาร : 0-2243-9108

โทรศัพท์มือถือ : 087-919-6663

e-mail:  [email protected]

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที