คณะที่ปรึกษา

 

73.ชวรงค์ 14.บรรยงค์
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
e-mail : [email protected]

www.thairath.co.thเลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-2721030 โทรสาร 02-2721324

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
e-mail : [email protected]

ECONNEWS
44/30-31 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-9534502 โทรสาร 02-9534501

1.เจษฎา 39.ภาณุพงษ์
เจษฎา แสนอุดมโชค

อาจารย์ นักเขียนและนักแปลอิสระ
e-mail : [email protected]

 

ภาณุพงษ์ วงษ์รอด
e-mail : [email protected]

CIO World & Business
1511/50 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-618-2606

32.อศินา 19.มรกต
อศินา พรวศิน
e-mail : [email protected]

THE NATION
44 หมู่ 10 อาคารเนชั่น (ตึกหลัง) ชั้น 6 ถ.บางนา-ตราด
ก.ม.4.5 พระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 02-3172062 โทรสาร 02-3172062

มรกต คนึงสุขเกษม
e-mail : [email protected]

KRUNGTHEP TURAKIJ
1854 ถ.บางนา-ตราด ก.ม.4.5 บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 02-3170042 โทรสาร 02-3171386

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที