จากใจ ฐิติชัย อัฏฏะวัชระ รองประธาน ฝ่ายวิชาการ

ไอทีพีซี ในห้วงเวลานี้เสมือนเป็น “วัยรุ่น” ได้เลยนะเนี่ย…ด้วยเพราะผ่านกาลเวลามาถึง 18 ปีในการรวมตัว ร่วมใจกันก่อตั้ง มีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มา 16 ชุด ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดก็ล้วนแต่มาจากคำว่า “ด้วยใจ” และ “การได้รับไว้วางใจ” จาก พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ สมาชิกพร้อมใจเสนอชื่อ พร้อม “ยกมือ” ลงคะแนนเสียงให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทน มาทำภารกิจให้กับพี่น้องนักข่าวสายไอที

ตัวผมเอง ก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการฯ 4 สมัย ซึ่งยังจำได้เลยว่า การได้รับเลือกครั้งแรกนั้น ได้ถูกเสนอชื่อจากเพื่อน ๆ น้อง ๆ ให้เข้ามาเป็นตัวแทน ผมเองก็งง ๆ ด้วยเพราะคิดกับตัวเองว่าหากได้รับเลือกแล้วจะทำได้หรือเปล่า ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ลองดูซักหน่อยก็แล้วกัน นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ สิ่งที่ผมได้รับจากไอทีพีซี นั้นมีมากมาย ตั้งแต่ ”ความรู้” “ประสบการณ์” “โอกาส” ด้วยเพราะตลอดห้วงเวลาการเป็นคณะกรรมการ ผมได้เรียนรู้หลายสิ่ง หลายเรื่องราว จากการได้รับมอบหมายในภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของไอทีพีซี จนผมได้นำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาตนเองได้มากมาย ทั้งในวิชาชีพ การศึกษา ตลอดจนการทำงานต่างๆอันเกี่ยวข้องกับตัวเองได้

ที่สำคัญสุด ผมได้เห็นถึง “ความรัก” “ความอบอุ่น” “มิตรภาพ” จากพี่ ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ ในสายข่าวไอที ไทย มีความสามัคคี มีวัฒนธรรมแบบพี่น้อง หากยามใดพวกเรามีแรงเสียดทาน เจอพายุ เจออุปสรรค พวกเราต่างมิเคยทอดทิ้งกัน พวกเราต่างร่วมแรงร่วมใจ โดยมิได้เคยเกี่ยง หรือแยกต่อความเป็นสื่อค่ายหนึ่งค่ายใด จนทำให้ ความเป็น “ไอทีพีซี” ที่อยู่ภายใต้ร่มสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนบุคคลเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมไอซีที ผมเชื่อว่า การก้าวไปในแต่ละปีของไอทีพีซี  การเข้ามาของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จะยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของพี่ ๆ ที่ร่วมกันก่อตั้ง ให้เกิดไอทีพีซีขึ้นมาได้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสต่อกระผมด้วยครับ

 

ฐิติชัย อัฏฏะวัชระ

รองประธาน ฝ่ายวิชาการ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที