ขอเชิญร่วมอบรม “3 ก้าว ค้นหาอาชีพเสริม สร้างรายได้อย่างมั่นใจ”

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทย  จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ “3 ก้าว ค้นหาอาชีพเสริม สร้างรายได้อย่างมั่นใจ” วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559  เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ  K-Expert Center ชั้น 2 จามจุรีย์สแควร์  วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้สำหรับสมาชิกผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริม

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 

ในการนี้ ชมรมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขอสงวนสิทธิ์ให้  40  ท่านแรกก่อนเท่านั้น กรอกใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งมายังชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่   E-mail :[email protected]   หรือแฟกซ์  02-2439108      ***  ภายในวันจันทร์ที่  5  กันยายน  2559  ***

 

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่นี่

  1. ใบตอบรับ
  2. กำหนดการ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที