จากใจ ณัฐพล ศรีภิรมย์ รองประธานฝ่ายกิจกรรมฯ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ไว้วางใจ ในการเลือกให้ผม “ณัฐพล ศรีภิรมย์” ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอทีพีซี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างมาก
ทั้งนี้ในช่วงที่ได้ดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลา 2 ปี นั้น ยอมรับว่าได้รับประสบการณ์อย่างมาก ทั้งทางด้านการประสานงานกับทางสมาชิกทุกท่าน และสมาชิกองค์กรต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรมฯจัดขึ้น ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ฟุตบอล ,ไซเบอร์ไนท์ และกิจกรรมอบรมต่างๆ
นอกจากนี้ชื่อเสียงของชมรมฯก็ยังเป็นที่ยอมรับในแวดวงสื่อมวลชน และสังคมทั่วไป จะเห็นได้จากการที่ชมรมฯจัดกิจกรรมอะไรก็ตาม จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากจากทุกภาคส่วน หรือหากมีกิจกรรมที่จะต้องของความร่วมมือจากชมรมฯต่างๆชมรมฯก็จะได้รับการเลือกให้เข้าไปร่วมกิจกรรมทุกๆครั้ง
ดังนั้นเชื่อว่า เมื่อคณะกรรมชมรมฯชุดนี้หมดหน้าที่ลง คณะกรรมการชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารชมรมฯ ก็จะยังคงได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน และสมาชิกองค์กรต่าง ๆ ต่อไปเหมือนเช่นเคย เพราะชมรมฯจะดำเนินการต่อไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ส่วน
สุดท้ายในนามของ “ณัฐพล ศรีภิรมย์” รองประธานฝ่ายกิจกรรมชมรมฯต้องขอขอบคุณอีกครั้ง และขอยืนยันว่าจะยังคงให้ความร่วมมือกับทางชมรมฯตลอดไป แม้จะไม่ได้มีตำแหน่งในคณะกรรมฯก็ตาม และขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน องค์กรทุกองค์กรที่เป็นพันธมิตร มีความสุขตลอดไป สวัสดีครับ…

 

ณัฐพล ศรีภิรมย์
รองประธานฝ่ายกิจกรรมฯ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที