จากใจ นิพนธ์ วิรยศิริ นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

ก้าวผ่านยุค

เป็นอีกหนึ่งปีที่วงการไอซีทีต้องเจอบททดสอบมากมายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก อย่างการผลัดเปลี่ยนยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบการแข่งขันที่เริ่มกลายเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็ก ทำให้นักข่าวต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ไม่นับรวมกับการเข้ามามีบทบาทของสื่อใหม่ ที่เริ่มขยายวงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สื่อสายไอทีต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือต้องยึดมั่นในวิชาชีพ และ ความถูกต้องให้มากที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินต่อไปได้ เชื่อว่าทางคณะกรรมการทุกคน จะช่วยกันพัฒนา และหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสมาชิก ให้ได้มากที่สุด

นิพนธ์  วิรยศิริ

นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที