จากใจ พงษ์สวัสดิ์ วงศ์ธีระสูตร สาราณียกร

สวัสดีสมาชิกชาวชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี และฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชมรมด้วยดีเสมอมา ในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานชุดนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้ชมรมเกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนสมาชิก ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา จะพบกับอุปสรรคบ้างในบางคราว แต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอ

อย่างไรก็ตาม ผมเองก็ยอมรับ บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจไม่สามารถตอบสนอง หรือทำให้เกิดความพอใจกับเพื่อนสมาชิกทุกฝ่ายได้ ผมฐานะหนึ่งในกรรมการชมรมชุดนี้ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้เช่นกัน หากทำให้ท่านหนึ่งท่านใด เกิดความไม่เข้าใจ หรือพอใจได้ แต่อย่างน้อยก็ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่ทางชมรมได้ทำนั้น เป็นการคิดและตัดสินใจอย่างดีและครอบคลุมที่สุดแล้ว เพื่อตอบสนองเพื่อนสมาชิกให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทางชมรมด้วยดีเสมอมา และในโอกาสที่คณะทำงานชุดนี้จะพ้นวาระในอีกไม่กี่วัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะทำงานชุดใหม่ จะเข้ามาสานต่อและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิกชมรม ได้เป็นอย่างดีเสมอไป และจะพัฒนาชมรมให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ไป

พงษ์สวัสดิ์  วงศ์ธีระสูตร

สาราณียกร

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที