ITPC & dtac Smart Farmer เกษตรกร 4.0 IoT Workshop

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ dtac นำสมาชิก ITPC สัมผัสธรรมชาติกับเกษตรกรยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและควบคุมคุณภาพพืชผล ณ สวนกล้วยอู่ทอง ราชามะเขือเทศ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ยังชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยจากมูลใส้เดือน พร้อมทั้งเก็บมะเขือเทศราชินีแบบสดๆ กลับไปทานที่บ้านอย่างมั่นใจว่าปลอดสารพิษแน่นอน

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที